De voorbereidingen voor het wondsymposium in het Theater de Mythe zijn in volle gang. Het wondsymposium wordt georganiseerd in samenwerking met QualityZorg. Jacare gaat jullie samen met QualityZorg en twee bijzondere gastsprekers, meenemen in de ontwikkelingen rondom decubitus!Het gaat een hele leerzame dag worden, houd dus allemaal 17 maart 2022 vrij!